Brownout เมื่อหมดใจแต่ไฟยังไม่หมด !!

เมื่อคนทำงานหมดใจ แต่ไฟยังแรงอยู่ เช็ค 4 สัญญาณเตือนภัยที่บอกว่าเราเข้าใกล้อาการ Brownout แล้วนะ

  1. รู้สึกเหมือนโดนบังคับและกดดันอยู่ตลอดเวลา จนบางครั้งถึงขั้นมีอาการแพนิค
  2. ไม่มีความสนใจในด้านอื่นๆ นอกจากเรื่องงาน รวมถึงความสามารถนอกเวลาการทำงานลดลง
  3. พักผ่อนน้อยและไม่ดูแลตัวเอง จนทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าและมีอาการป่วยในที่สุด
  4. เกิดความบกพร่องทางความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวเพื่อน แฟน รวมถึงคนในครอบครัว