ติดต่อเรา

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลแสดงตัวตนของบริษัท
หากท่านต้องการข้อมูลนอกเหนือจากนี้กรุณาติดต่อเรา

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
9:00 – 17:00 น.

นอกเวลางานกรุณาติดต่อมือถือ

ติดต่อด้าน In-House Training 081-923-9253, 063-264-5651
ติดต่อด้าน Team Building 081-087-8703

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่บริษัท

455/37-38 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี แขวงถนนเพชรบุร กรุงเทพมหานคร. 10400

โทรศัพท์

02-215-7995

แฟกซ์

02-613-8312

อีเมล

info@keysolutionstraining.com

เว็บไซต์

www.keysolutionstraining.com

Call: 02-215-7995

Looking for a course at Key Solutions, contact us at

14 + 12 =

Key Solutions Training

455/37-38 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี แขวงถนนเพชรบุร กรุงเทพมหานคร. 10400