About Our

Company

หนึ่งในการพัฒนาองค์กรที่นิยมอย่างมากคือ “การจัดอบรม”
เรามองว่า องค์กรจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ โดยหัวใจที่สำคัญที่สุดคือ “บุคลากร” ร่วมพัฒนาพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น

What We Do

In-House Training

Team Building

บริการที่ปรึกษาของ Key Solutions


เกี่ยวกับเรา

เอกลักษณ์ความเป็นเรา

เพราะการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุด และทุกปัญหามีทางออกเรา “ KEY SOLUTIONS TRAINING ” จึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานเพืิ่อแก้ไขปัญหาเสริมทักษะ สร้างทัศนคติที่ดี และพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง

VISION
เราเชื่อว่าบุคลากรคือ “ KEY OF SUCCESS ” ของทุกองค์กร
เราจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ไปได้ไกลถึงขีดสุด

MISSION

  • เรามุ่งเน้นที่จะนำเสนอศาสตร์แห่งความสำเร็จในทุกมิติ
  • เราพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะกับบุคลากร และองค์กร
  • เรามุ่งมั่นที่จะเป็น “ กุญแจ ” ในการแก้ไขปัญหาขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

ความพึงพอใจของลูกค้า

หลักสูตรการอบรม

ชั่วโมงการอบรม

ลูกค้าของเรา

รูปแบบการอบรม

เกมส์กิจกรรม

การอบรมที่ไม่เหมือนใคร

เหตุผลที่ควรเลือกอบรมที่คีย์โซลูชั่น

     ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยี และความไฮเทค (Hi-Tech) เกิดขึ้นอย่างมากมายแต่สิ่งที่ทุกองค์กรต้องการพัฒนาคือการสร้างความไฮทัช (Hi-Touch) ให้ทุกจุดสัมผัสในองค์กรเกิดการพัฒนาทั้งบุคลากร ระบบการทำงาน รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กร และนี่เองคือสิ่งที่ Key Solutions Training มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำมาเป็นระยะเวลาหลายปี

     องค์กรของเรามีประสบการณ์ในการจัดอบรมร่วมกับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ วิสาหกิจ และเอกชน โดยทางองค์กรของเราใส่ใจทุกรายละเอียด โดยเริ่มตั้งแต่รับฟังปัญาจากลูกค้า วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางการแก้ไข ตลอดจนออกแบบผลการประเมินการอบรม

“ เพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ”

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร พร้อมสอดแทรกแนวคิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และนำมาปรับใช้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

      ร่วมออกแบบพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นพัฒนาความรู้ผ่านการบรรยาย ยกตัวอย่างทฤษฎี Case Study บทบาทสมมุติ และ Workshop ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น