วิธีสังเกตอาการไข้หวัดธรรมดา และไวรัส Covid-19 นะคะ