วิธีสังเกตอาการไข้หวัดธรรมดา และไวรัส Covid-19 นะค่า