จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หลายองค์กรให้บุคลากรทำงานจากที่บ้าน

เพื่อช่วยลดการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง รวมไปถึงลดอัตราการหนาแน่นของพื้นที่สาธารณะ

ที่ใช้ในการเดินทาง ในการทำงานที่บ้านนั้นมีเทคโนโลยี โปรแกรม แอพลิเคชั่นต่างๆ

ที่สามารถทำให้เราทำงานได้สะดวก รวดเร็วขึ้นในการทำงาน เราสามารถติดต่อกันแบบออนไลน์

หรือเข้าร่วมประชุมแบบออนไลฯืจากที่บ้านได้เลย มาดูกันดีกว่าค่ะ ว่ามีเครื่องมืออะไรบ้าง