ไวรัสสายพันธ์ใหม่โคโรน่า หรือเรียกอีกชื่อว่า Covid-19 เริ่มแพร่ระบาดที่แรกในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเชื้อไวรัสได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ขณะนี้ ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 40 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 คนแล้ว ทุกวันนี้ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน ประชากรเริ่มใส่หน้ากากมากกว่า 80% แต่ยังมีบางส่วนยังใส่หน้ากากอนามัยแบบผิดวิธี ดังนั้นเรามาเรียนรู้การใส่หน้ากากอนามัยแบบถูกวิธีกันเถอะ