โอ๊ย แค่คนนี้เดินผ่านหน้ามา ก็รู้สึกเหม็นขี้หน้ามากๆ แต่จู่ๆ ฟ้าช่างกลั่นแกล้ง บอสดันเรียกประชุมด่วน มอบหมายงานใหม่ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน จะทำยังไงดีทีนี้

        อันดับแรกให้เราลองใช้เหตุผลก่อนว่า ไม่ชอบเพื่อนร่วมงานคนนี้เพราะอะไร แล้วลองหาข้อดีของเพื่อนร่วมงานคนนี้ เพราะเรามองว่า ปัญหาการไม่ชอบเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องปกติ ลองคิดดูนะคะ ถ้ามีเพื่อนร่วมงาน 50 คน ให้เราชอบทั้ง 50 คน เป็นไปได้ยากมาก ดังนั้น เราจึงควรคิดถึงข้อดีของเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

        ลองคิดถึงตอนสมัยเด็กๆ บางครั้งอาจถูกแบ่งกลุ่มการทำงานตามเลขที่นั่ง ซึ่งบางครั้งอาจจะได้ทำงานกับคนที่ไม่ชอบ แต่ถ้าทุกคนรับผิดชอบหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เชื่อว่างานจะสำเร็จได้อย่างแน่นอน