หลายๆ คน ได้ยินคำว่า Disruption ก็เกิดการกลัว เนื่องจากคำว่า Disruption แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า การหยุดชะงัก, การทำลาย เมื่อมารวมกับคำว่า Digital Disruption จะได้ความหมายว่า การหยุดชะงักโดยดิจิตอล เมื่อแปลความหมายตรงตัว หลายๆ คนอาจจะไม่เข้าใจ เลยขอแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะ

                Digital Disruption คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ โดยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องเรียนรู้การปรับตัว ถ้าปรับตัวไม่ทันก็อาจจะถูกเทคโนโลยีกลืนหายไป เหลือไว้เพียงแต่ความทรงจำ

                องค์กรไม่น้อยต่างเกิดความวิตกกังวลกับ Digital Disruption เราสามารถวิตกกังวลได้ แต่ท้ายที่สุดแล้ว เราต้องตระหนักและเรียนรู้เพื่อรับมือกับมัน การเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาททุกภาคส่วนในชีวิตประจำวัน ซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลอาจจะช่วยต่อยอดของธุรกิจคุณได้ ถ้าเราเรียนรู้ ปรับตัว และสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น เทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ลูกค้าเข้าถึงสินค้าเรามากขึ้น ทำให้มียอดขายที่ปังขึ้น เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด แต่กลับกันหากองค์กรเราไม่ปรับตัว ขายแต่เพียงหน้าร้านอย่างเดียวอาจไม่พอ ก็อาจจะพัง และถูกปิดตัวลงได้