Presentation อย่างไร ให้ถูกใจเจ้านายและลูกค้า

        Presentation หรือ การนำเสนองาน ถือว่าเป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะในแวดวงอาชีพไหน เพราะนอกจากจะแสดงถึงทักษะการสื่อสารที่ดียังเป็นเหมือนการทำงานที่แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือไปในตัวอีกด้วย
แต่ทั้งนี้ก็มีหลายคนไม่น้อยเลย ที่ยังไม่มั่นใจในการออกไปนำเสนอวันนี้เรามีเทคนิคในการนำเสนองานให้เหมือนเป็นมืออาชีพมาแนะนำกัน

      

         1.มีความมั่นใจแม้ว่าเราจะไม่มั่นใจในเนื้อหา แต่ขอให้คุณมั่นใจเอาไว้ พูดตามที่ได้ซ้อมและสรุปใจความ ถึงแม้จะพบข้อผิดพลาดในการนำเสนอก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยการพูดขยายความในช่วงถัดไปไม่ควรหยุดพูดกลางคัน เพราะจะทำให้คุณลืมเรื่องที่จะนำเสนอประเด็นหลังๆ ได้

        2.สรุปใจความสำคัญการนำเสนอที่ดีมีประสิทธิภาพ ควรเป็นการนำเสนองานที่ผู้ฟังตั้งใจฟังผู้พูดมากกว่าการนั่งอ่านข้อมูล ดังนั้นเมื่อคุณนำเสนองาน ควรทำสไลด์โชว์ที่เน้นรูปภาพและข้อความสำคัญๆ เท่านั้น ไม่ควรขึ้นข้อมูลทุกอย่าง แต่ควรพูดสรุปและขยายความตามความเหมาะสมให้กับผู้ฟัง จะน่าสนใจและเป็นมืออาชีพมากกว่า

         3.ฝึกซ้อมนำเสนอทุกวันถ้าอยากเป็นคนที่นำเสนอสินค้าเก่งๆ ต้องรู้จักสังเกตคนที่นำเสนอเก่ง แล้วพยายามนำข้อดีมาใช้กับงานของตัวเอง ขั้นต่อไปคือการฝึกซ้อม ไม่ว่าจะเป็นตอนอาบน้ำในห้องน้ำ หรือเดินทางจากสถานีรถไฟไปถึงบ้าน ให้ซ้อมพูดโดยออกเสียงพึมพำ และแนะนำให้อัดเสียงไว้ด้วย จะได้จับใจความสิ่งที่ต้องการพูดอย่างแม่นยำ และได้เข้าใจลักษณะการพูดของตัวเอง


        4.ฝึกอบรมการนำเสนอที่ดี ควรผ่านการฝึกฝนและศึกษามาเป็นอย่างดี  เพราะนอกเหนือจากการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ในที่ประชุมแล้ว ยังต้องควบคุม สร้างสรรค์บรรยากาศและดำเนินการให้ถูกต้องตามกาลเทศะต้องมีกระบวนการของการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและนำเสนอในมุมมองที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหรือลูกค้าหากดำเนินการได้ดีก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและความเจริญก้าวหน้าให้ตนเองและส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

        เทคนิคทั้งหมดนี้ เป็นเครื่องมือช่วยให้การนำเสนองานครั้งต่อไปของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น อย่าลืมนำไปปรับใช้ดูนะคะ