7 ทักษะหัวหน้า (มือใหม่) ต้องรู้

        ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี มีแก่นแท้มาจากทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership) ซึ่งเปรียบได้กับแม่ทัพ ที่คอยกำหนดกลยุทธการทำงานให้กับลูกน้อง แสดงความสามารถได้เต็มศักยภาพ และที่สำคัญคือมี ‘ความรับผิดชอบ’ สำหรับหัวหน้าหลายๆ คนคงรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไร แต่สำหรับหัวหน้ามือใหม่ ควรอ่านทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีเพื่อลูกน้องมีความเชื่อมั่นในตัวคุณกันค่ะ


        1. ให้ความเป็นกันเอง แต่ไม่ ‘ล้ำเส้น’ จนเกินไปการทำงานร่วมกันแบบพี่น้องและหาเวลาการทำกิจกรรมนอกเวลางานร่วมกันก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เช่น กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เล่นกีฬา ท่องเที่ยวแบบเอ้าท์ติ้ง (Outing) นอกสถานที่ นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แต่สิ่งที่ควรระวังก็คือการล้ำเส้นหรือปล่อยให้ลูกน้องล้ำเส้นคุณมากจนเกินไป จงรักษาเส้นแบ่งระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเอาไว้ให้ดีด้วย
        2. ยืดอกรับแทนลูกน้องในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการทำงานไม่ว่าลูกน้องคุณจะโดนลูกค้าคอมเมนท์มากน้อยเพียงใดก็ตามคุณต้องโชว์ความเป็นผู้นำ นั่นคือการแสดงความรับผิดชอบแทนลูกน้อง และวางแผนแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ความเชื่อมั่นจากลูกค้าและลูกน้องขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อ
        3. ช่วยลูกน้องแก้ปัญหาอย่างไม่มีความลังเลเปิดใจรับฟังปัญหาจากลูกน้องอย่างทั่วถึงเสมอประพฤติกับลูกน้องให้เปรียบเสมือน ‘ลูกค้า’ เป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเขา จริงใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ 
        4. แสดงการทำงานที่ถูกวิธีให้ลูกน้องเห็นเป็นตัวอย่างงานบางอย่างต้องใช้ทักษะระดับสูง ลูกน้องอาจจะมีทักษะที่ไม่เพียงพอจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องทำให้ลูกน้องดูเป็นตัวอย่าง 
        5. อย่าตำหนิลูกน้องต่อหน้าคนอื่นเป็นอันขาดเพราะคงไม่มีใคร ที่อยากจะรู้สึกเสียหน้าต่อหน้าธารกำนัล
        6. กำหนดกิจกรรมการทำงานให้กับลูกน้องอย่างเท่าเทียมและวัดผลได้คุณควรกำหนดการทำงานให้กับลูกน้องทุกคนตามตำแหน่ง มีกิจกรรมที่วัดผลให้กับพวกเขาอย่างชัดเจน และอย่าใช้อคติกับลูกน้องเป็นอันขาด เพราะจะเป็นการทำลายความสามัคคีภายในทีม
        7. ใส่ใจและสอดส่องการทำงานของลูกน้องให้ละเอียดถี่ถ้วนความใส่ใจที่ดีที่สุดคือการจัดประชุมเพื่อตรวจเช็คการทำงานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกทีมแชร์ความคิดเห็นหรือปัญหาใหม่ๆ และกำหนดวินัยให้กับทีมในการส่งรายงานการทำงาน เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาตรวจสอบการทำงานของลูกทีมได้อย่างทั่วถึงและใช้เวลาน้อย

        ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือจงทำงานร่วมกับลูกน้องทุกตำแหน่งจะทำให้คุณเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นจากลูกน้องหลายอย่างหากพวกเขาทำได้ไม่ดีพอ คุณสามารถช่วยแนะนำได้อย่างทันทีตามคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดีนั่นเอง