3 เทคนิคที่ทรงพลังทำงานอย่างมีความสุข

โดย อ.สุภาพร จันทร์เพชร 

1.         ศรัทธา

        ศรัทธาในงานที่ทำ  จงเชื่อมั่นตัวเราเองว่า  คุณทำได้  คุณเป็นคนมีความรู้  คุณเป็นคนมีความสามารถ คุณเป็นคนเก่ง  คุณเป็นคนดี

        ศรัทธาต่องานที่ทำ  จงรักในสิ่งที่  ทำในสิ่งที่รัก  และคุณจะประสบผลสำเร็จในงานที่ทำ

        ศรัทธาต่อคนที่คุณทำงานด้วย  ข้อนี้มีความสำคัญมาก  จงศรัทธาต่อหัวหน้างาน  ศรัทธาต่อเพื่อนร่วมงาน  ศรัทธาต่อลูกน้อง  และศรัทธากับทุกคน ๆ ที่อยู่ในทีมที่คุณทำงานด้วย 

        ซึ่งความศรัทธานั้นจะมาพร้อม ๆ กันกับการให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ดังคำกล่าวที่ว่า ในสังคมเรานั้นต้องมีทั้งคนดีและไม่ดี ปะปนกันไปเป็นเรื่องธรรมดา คนไหนดีจงยกย่องสรรเสริฐคนไหนไม่ดีจงถอยออกห่าง และจงให้เกียรติกับทุกคน และจงทำดีกับทุกคน

2.         การเป็นผู้ให้ 

คุณควรฝึกการเป็นผู้ให้  จงรู้จักคำว่า  Give  and Take  คือ  การเป็นผู้ให้  และเป็นผู้รับที่ดี

คำว่าให้นั้นให้อะไรบ้าง 

        ให้ความเมตตา 

        ให้อภัย 

        ให้ความช่วยเหลือ 

        ให้ความรู้ 

        ให้มิตรภาพที่ดี

        จงจำไว้เสมอว่า  การที่เรารักและเมตตากับคนอื่นเท่ากับว่าเราเมตตาต่อตัวเราเอง

        เมื่อคุณให้อะไรกับใครแล้วจงอย่าจำ  แต่ถ้าใครให้อะไรกับคุณแล้ว  จงตอบแทนบุญคุณทุกครั้งเมื่อมีโอกาส

        ดังคำกล่าวที่ว่า :… ไม่ละเลยคนที่มีน้ำใจ…ไม่ละเลยเป็นผู้ให้…เมื่อได้ดี..

        สิ่งที่กล่าวมานี้ยังสามารถนำมาใช้ได้ตลอด  และก็จะทำให้คุณมีความสุขในการทำงานได้อย่างแน่นอน

3.          ให้ความสำคัญกับทุกคน

        คนที่อยู่ต่อหน้าคุณเค้าสำคัญที่สุดไม่ว่าเค้าจะเป็นใคร  จงรักและให้ความสำคัญกับทุกคนที่คุณพบเจอ

        จงรักทุกคนไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน  เพื่อนร่วมงาน  ลูกน้อง  ลูกค้า  ก็ตาม ถ้าคุณคิดและทำได้เช่นนี้แน่นอนความสุขในการทำงานย่อมเกิดขึ้น

        สิ่งที่สำคัญต้องสร้างรอยยิ้ม  รู้จักคำว่า

        ขอโทษ  รู้จักคำว่าให้อภัย  และรู้จักคำว่า  ขอบคุณ อย่าลืม 3 เทคนิคนี้นะค่ะ  จะทำให้คุณทำงานอย่างมีความสุขได้แน่นอนค่ะ