เอาตัวรอด ยุคการขาย 4.0

         เมื่อธุรกิจออนไลน์เข้าครองตลาด เราจึงต้องรับมือและปรับตัวยุคที่การซื้อ-ขายเป็นเรื่องง่ายและแข่งขันสูงวันนี้ เรามาดูกันว่าจะเอาตัวรอด ยุคการขาย 4.0 ได้ยังไงค่ะ


        1.ต้องรู้ว่าพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไปในแบบไหน

        2. ต้องเรียนรู้ว่าลูกค้ามีความต้องการอะไร

        3. จัดอบรมภายในบริษัท หาข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

        4. ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีให้เป็น เช่น Facebook / [email protected] / Twitter / Instagram เป็นต้น

        5. รู้จักการต่อยอดความคิดจากสิ่งที่ตัวเองมี เช่น ธุรกิจร้านอาหาร อาจต่อยอดความคิดว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้าสนุกกับการทานอาหารมากขึ้น หรือจะทำหีบห่อบรรจุอาหารให้ดูทันสมัยมากขึ้น น่าถ่ายรูป น่ากดแชร์ เป็นต้น

        การทำธุรกิจยุค 4.0 ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับทุกคนแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆ คนยังมองไม่เห็น เราทุกคนสามารถทำธุรกิจให้เป็น 4.0 ได้เพียงแค่หยิบสิ่งที่ตัวเองมี คิดต่อยอดให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิมเพียงเท่านี้ธุรกิจของเราก็จะกลายเป็นธุรกิจ 4.0 ที่สามารถเอาตัวรอดได้แล้วค่ะ