เรื่อง 5 เรื่องที่คนทำงาน “บริการ” ต้องรู้

        ในงานบริการลูกค้า นอกจากต้องบริการลูกค้าอย่างเต็มที่แล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่คนทำงานบริการต้องรู้ ซึ่งจะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยค่ะ


        1.รู้กฎระเบียบและมารยาททุกบริษัททุกองค์กร มีกฎระเบียบในการปฎิบัติต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ การรักษากฎระเบียบจะทำให้งานด้านบริการเป็นไปตามทิศทางที่ได้กำหนด นอกจากกฎระเบียบแล้ว เรื่องของมารยาทก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะทำใหลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการของเราอีกครั้ง


        2.เข้าใจความต้องการของลูกค้าการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญในงานด้านบริการผู้ให้บริการต้องเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร และการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั้งนี้อย่าพยายามยัดเยียดสิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบอีกด้วย

        
        3.รักษาคุณภาพการบริการเมื่อลูกค้าเชื่อถือในสินค้าหรือบริการของคุณแล้ว ควรรักษาลูกค้าไว้ ด้วยการรักษาคุณภาพและพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ


        4.รวดเร็วนอกเหนือจากคุณภาพของสินค้าหรือบริการแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกประการ คือ ความรวดเร็ว เราต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้ทันที เพราะนี่เป็นวิธีการมัดใจลูกค้าได้ดีทีเดียว


        5.กล่าวต้อนรับ-การจบสนทนาอย่างมีมาตรฐานคำพูดการพูดต้อนรับและการจบสนทนาที่ดี หากทำให้เป็นเอกลักษณ์ ย่อมส่งผลถึงลูกค้าที่จะได้รับการต้อนรับที่ออกมาจากใจด้วย ลูกค้าจะเห็นได้ชัดเจนว่าบริษัทเต็มใจให้บริการ


        ทั้งหมดนี้ เมื่อเราทำบริการของเราให้ดีขึ้น ลูกค้าก็จะได้รับความประทับใจ จากองค์กรของเรายิ่งขึ้นค่ะ