หัวหน้าแบบไหน…..ที่ลูกน้องไม่ชอบ

หัวหน้าแบบไหน…..ที่ลูกน้องไม่ชอบ
        “หัวหน้า” คำนี้เป็นคำที่มีความหมายมากไม่ว่าจะเป็นในการเรียน หลายคนก็เคยเป็น “หัวหน้าห้อง”ในการเล่นกีฬา หรือดนตรี หลายคนก็เคยเป็น “หัวหน้าทีม”ในการทำงาน เมื่อเราทำงานเรามักเริ่มจากบทบาทของ “ลูกน้อง”แต่เมื่อถึงจุดนึง เมื่อความรู้ ประสบการณ์และได้รับโอกาส เราก็จะเติบโตขึ้นเป็น “หัวหน้างาน” 
        “Leadership” หรือความเป็นผู้นำ เป็นสิ่งที่พูดง่าย แต่ทำไม่ง่ายหลายคนเป็นหัวหน้าที่ลูกน้อง รัก เคารพ และทุกคนอยากทำงานด้วยแต่หลายคนกลับเป็นหัวหน้าที่……ลูกน้องไม่ชอบ ไม่อยากทำงานด้วยเชื่อมั้ย? หัวหน้าบางคนไม่รู้ตัว ว่าทำไมลูกน้องถึงไม่อยากทำงานด้วย
        Key Solutions Training ขอยกตัวอย่าง หัวหน้า 5 แบบที่ลูกน้องไม่ชอบ1 คิดว่าตัวเองถูกเสมอ ไม่ฟังใคร2 โตแต่ตำแหน่ง วิธีคิดแบบเด็ก3 เอาแต่สั่ง สั่งและสั่งอย่างเดียว4 บ้าอำนาจและตำแหน่งที่เป็นอยู่5 เหยีบย่ำ ซ้ำเติมเมื่อลูกน้องทำผิด มาเจาะลึกกันหน่อย

        1 คิดว่าตัวเองถูกเสมอ ไม่ฟังใครหัวหน้าแบบนี้ ยึดติดกับ ego ของตัวเองมากจนเกินไปเมื่อคุณเอาแต่ “สั่ง” แต่ไม่ “ฟัง” คุณจะไม่รู้อะไรเพิ่มเลยคุณจะเหนื่อยเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพราะลูกน้องก็จะไม่พูด ไม่เสนออะไรเพราะเสนอไป คุณก็ไม่ฟัง เสนอไป คุณก็คิดว่าตัวเองถูก ลูกน้องผิด
        2 โตแต่ตำแหน่ง วิธีคิดแบบเด็กหัวหน้าแบบนี้ ลูกน้องไม่เชื่อถือ ไม่เชื่อฟังเขารู้สึกว่า คุณ……นำเขาไม่ได้ คุณ…..ไม่มีความสามารถพอคุณจะทำงานแบบวุ่นวาย เพราะคุณไม่สามารถคุมลูกน้องของคุณได้ไม่สามารถทำตามนโยบาย และเป้าหมายที่วางไว้ได้ เพราะเขาไม่ฟังคุณ
        3 เอาแต่สั่ง สั่งและสั่งอย่างเดียวหัวหน้าแบบนี้ เป็นหัวหน้าแบบล้าสมัย โบราณมากๆกระจายงานไม่เป็น ตัวเองต้องบริหารจัดการเองทุกอย่างปัญหาจะมารวมอยู่ที่ตัวคุณเองทั้งหมด ลูกน้องก็รอรับคำสั่งเมื่อคุณสั่ง งานอาจจะสำเร็จ แต่ถ้าคุณไม่สั่ง ไม่มีใครทำแน่นอน
        4 บ้าอำนาจและตำแหน่งที่เป็นอยู่หัวหน้าแบบนี้ เป็นคนไม่เข้าใจชีวิตคุณได้ตำแหน่ง มันคือ บทบาทสมมุติอำนาจและตำแหน่งที่มี วันนึงมันก็เปลี่ยนได้ลูกน้องจะเชื่อฟังคุณเมื่ออยู่ตรงหน้า แต่จะนินทาคุณลับหลัง
        5 เหยีบย่ำ ซ้ำเติมเมื่อลูกน้องทำผิดขอร้องนะ อย่าเป็นหัวหน้าแบบนี้นะครับ คำว่า “ลูกน้อง” คือ เขาเป็นเหมือน “ลูก” เป็นเหมือน “น้อง”เราต้องสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กำลังใจและให้โอกาสคน


        ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็น “หัวหน้า” หรือเป็น “ลูกน้อง”คำว่า “ใจเขา ใจเรา” สำคัญมากที่สุด ตอนเป็นลูกน้อง เรายังอยากมีหัวหน้าที่ดีตอนเป็นหัวหน้า เราก็ควรเป็นหัวหน้าที่ดี
“Leadership Skills ” หรือทักษะความเป็นผู้นำเป็นส่ิงที่เราต้องพัฒนาทักษะหัวหน้างานที่ดี นอกจาก “เก่งงาน” แล้ว คุณจะต้อง “เก่งคน” ด้วยทักษะเหล่านี้เมื่อเราพัฒนา เราจะทำมันได้ดีขึ้น เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น