หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม ที่น่าสนใจจากทาง Key Solutions Training

1.หลักสูตรการนำเสนอ            

                  การที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อก็คือการนำเสนอ  การนำเสนอที่ดีมีปัจจัยหลายอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการนำเสนอด้วยสื่อ  การควบคุม ให้ตนเองสามารถอยู่ในสภาวะที่เหมาะกับการนำเสนอ มีความมั่นใจในการนำเสนอ และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้แบบมืออาชีพแล้วแบบนี้จะต้องทำให้ผู้รับฟังการนำเสนอได้รับความรู้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อสงสัย   ซึ่งทางสถาบันมีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการนำเสนออย่างมาก

2.หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ

                 บุคลิกภาพเป็นสิ่งแรกเห็นที่ใครๆก็จะสามารถตัดสินได้ว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่น่าเชื่อถือหรือไม่แน่นอนว่าการเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีเกิดความมั่นใจและเป็นที่ชื่นชมต่อผู้พบเห็น ซึ่งจะสร้างโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งในอนาคตด้วย

3.หลักสูตรการให้บริการ

                  หากว่าถึงหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการด้วยใจเป็นเรื่องที่ไกลตัวเกินไป  ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานอยู่ฝ่ายบริการแต่เราควรที่จะรู้ถึงการให้บริการที่ดีไว้บ้างเพราะ  ในฐานะ  บุคลากรในองค์กร  หากมีโอกาสที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับคนภายนอก  การให้บริการเบื้องต้นจะทำให้เกิดความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ให้ดีแก่องค์กรและสร้างความประทับใจให้คนรอบตัว

4.หลักสูตรการสื่อสารและการประสานงาน

                 แน่นอนที่สุดว่าในชีวิตประจำวันเราจะต้องสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นดังนั้นหากได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานจะทำให้เรามีทักษะการสื่อสารที่ดีมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีกับการเจรจาในเรื่องต่าง ๆและจะทำให้ได้รับความไว้วางใจในการเจรจาครั้งต่อไปมากขึ้น

5.หลักสูตรการขายและการตลาด

                  ทุกองค์กรจะให้ความสำคัญกับกำไร  ซึ่งส่วนที่จะทำให้  สร้างกำไรให้กับองค์กรหรือบริษัทมากที่ได้ชีวิตการขายและการตลาดดังนั้นหากคนในองค์กรมีทักษะการขายและการตลาดที่ดีและทำให้ธุรกิจหรือองค์กรนั้นรุ่งเรืองโดยสามารถวัดผลได้จากกำไรที่ได้จาก ROI ของการเทรนได้

6.Team building outing

                  การทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกัน การเข้าใจและกันเป็นกุญแจดอกสำคัญในการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น  รอยยิ้มของพนักงานในการทำกิจกรรมสะท้อนสู่ความสำเร็จขององค์กร