ประโยชน์การจัดเทรนภายในองค์กร

        ” รู้เขารู้เรา ” รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเป็นสุภาษิตโบราณของจีนที่กล่าวเอาไว้แน่นอนที่สุดว่าเมื่อ “รู้เรา” แล้วก็ไม่ควรที่จะหยุด  ประสิทธิภาพของเราไว้แค่นั้นดังนั้นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราหรือองค์กรของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆของคนในองค์กร  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมถึงการสานสัมพันธ์ของบุคคลกรภายในที่จะช่วยให้ องค์กรเข้มแข็งอย่างแท้จริง

         เรารู้จักกันในคำว่า In-house  training  พูดกันให้เข้าใจง่ายๆคือการจัดเทรนภายในองค์กร  ชื่อหัวข้อที่จะนำมาเทรนนั่นก็คือ หัวข้อใดข้อหนึ่งที่คนในองค์กรหรือคนในกลุ่มมีความสนใจและสนใจที่จะเรียนรู้รู้ร่วมกันแน่นอนว่าในเมื่อจุดประสงค์ของเราคือเรียนรู้และเข้าใจร่วมกัน ดังนั้นปกติแล้ว มักจะใช้บริการการจัดเทรนภายในองค์กร  จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เสียมากกว่า

สำคัญอย่างไร?

         อย่างที่กล่าวไปข้างต้นการจัดเทรนภายในองค์กรจะทำให้เราเรียนรู้ถึงหัวข้อที่เราสนใจได้โดย เข้าใจง่ายไปพร้อมๆกับคนภายในองค์กรซึ่งจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรดีขึ้นและทำให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการทำงานมากขึ้น

การใช้บริการจัดเทรนภายในองค์กร

         สาเหตุที่เราไม่สามารถจัดเทรนในองค์กรได้ไม่ใช้เพราะว่าคนในองค์กรไม่มีความรู้หรือไม่มีความสามารถแต่การเรียนรู้  ไปพร้อมกันย่อมดีกว่าและยังส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายในการอบรมอีกด้วยเพราะอะไรไม่จำเป็นจะต้องเตรียมอะไรมาก  ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ  ผู้ให้บริการจัดเต็มองค์กร  จะดีกว่า ยกตัวอย่างการอบรม อย่างเช่น การอบรมในหัวข้อ ” หลักสูตรพัฒนาผู้นำ leadership”  ในการอบรมแน่นอนที่สุดว่า  จะต้องมีการร่วมมือระหว่างกันภายในเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ  และ การอบรมจากช่วย  ทำให้พัฒนาความเป็นผู้นำมากขึ้น   สิ่งที่เราช่วยให้  คนในองค์กรสามารถแสดงออกได้ดีที่สุดคือ  การ  ปลุกความเป็นผู้นำในตัวซึ่งผู้ให้บริการจัดเทรน ภายในองค์กรทราบเทคนิคและสามารถ ทำให้วัตถุประสงค์ในการอบรม  เป็นไปได้ดีและราบรื่น