ทุกปัญหาแก้ได้ด้วย TEAM

We don”t grow when things are easy, we grow when we face challenges.

เราไม่ได้เติบโตขึ้นหากทุกสิ่งที่เจอนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่เราจะเติบโตขึ้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับความท้าทาย

หลายครั้งในการทำงานที่เราต้องเจอกับปัญหา

ขึ้นชื่อว่า “ปัญหา” แล้ว แสดงว่าท้าทายแน่นอน

ท้าทายกับความเชื่อมั่นว่าเราจะแก้ได้หรือไม่ได้

ท้าทายกับความรู้สึกกลัวๆ กล้าๆ

แต่ปัญหาที่แก้ได้แล้ว เมื่อเราเจอมันอีก

มันจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

ยิ่งเราทำงานเก่งขึ้น ปัญหาก็จะยากขึ้นตาม

หลายครั้งปัญหาทียากขึ้น เราไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวเราเอง

แต่เราต้องแก้ด้วยการทำงานเป็นทีม

และนี่คือ เหตุผลที่ว่า เราต้องเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับทีม

เพราะเมื่อเราเจอปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวเอง

ทีมจะมาช่วยเติมเต็ม ต่อยอด และหาแนวทางจนสามารถแก้ปัญหานั้นได้

องค์กรใดที่เน้นความเก่งเฉพาะบุคคล องค์กรนั้นจะเติบโตได้แค่ระดับนึง

แต่องค์กรไหนที่เน้นการทำงานเป็นทีม องค์กรนั้นจะเติบโตและสำเร็จในระยะยาว