ชีวิต คือ อะไร?

ชีวิตคืออะไร….!!!!!

life is a challenge = meet it

ชีวิตคือการท้าทาย ดังนั้นไปให้พบมันให้ได้

life is a gift = accept it

ชีวิตคือของขวัญ ดังนั้นยอมรับมัน

life is an advanture = dare it

ชีวิตคือการเสียงภัย ดังนั้นกล้าเผชิญกับมัน

life is a sorrow = overcome it

ชีวิตคือความเศร้าโศก ดังนั้นต้องเอาชนะมัน

life is a duty = perform it

ชีวิตคือหน้าที่ ดังนั้นทำม้นไปตามนั้น

life is a game = play it

ชีวิตคือเกม ก็ต้องเล่นมันไป 

life is a tragedy = face it

ชีวิตเป็นโศกนาฏกรรม ก็เผชิญกับมันไป

life is a puzzle = solve it

ชีวิตคือปริศนา ก็ต้องหาทางเฉลยมันให้ได้

life is an opportunity = take it

ชีวิตคือโอกาส ดังนั้นรีบฉกฉวยมันมา

life is a journey = complete it

ชีวิตคือการเดินทาง ดังนั้นทำให้สำเร็จ

life is a love = enjoy it

ชีวิตคือความรัก ดังนั้นสนุกกับมัน

life is a beauty = praise it

ชีวิตคือสิ่งสวยงาม ดังนั้นชื่นชมก้บมัน

life is a struggle = fight it

ชีวิตคือการต่อสู้ดิ้นรน ดังนั้นต้องต่อสู้กับมันไป

life is a goal = achieve it

ชีวิตคือเป้าหมาย ดังนั้นพยายามทำให้สำเร็จ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ชีวิตของพวกเราคืออะไรดีละ 

เราไม่ได้ทำงานเพราะเงินเพียงอย่างเดียว

เราไม่ได้ทำงานเพราะต้องการแค่ตำแหน่งบนนามบัตร

แต่การทำงาน คือ คุณค่าของชีวิต

ถ้าเราได้ทำงาน แสดงว่า เรามีโอกาสสร้างคุณค่า

ผมมีโอกาสไปให้การอบรมกับบุคลากรขององค์กรต่างๆ มามากมาย

ผมค้นพบว่า มีสิ่งนึงที่เหมือนกันก็คือ 

คนที่เป็นผู้บริหารตำแหน่งใหญ่โต ประสบความสำเร็จ

คนเหล่านี้เป็นคนขยันทำงาน พร้อมเรียนรู้และที่สำคัญ

คนเหล่านี้…..เข้าใจชีวิต

ดังนั้น ถ้าใครที่ทำงานแล้วอยากประสบความสำเร็จ

อยากเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ อยากมีเงินเดิอนเยอะๆ

สิ่งที่สำคัญ คือ คุณต้องเข้าใจ “ชีวิต” 

และคุณต้องเห็นคุณค่าของการทำงาน

คุณต้องมีความสุขกับทุกช่วงเวลาของชีวิต

คุณต้องเห็นคุณค่าของตัวเองและเพื่อนร่วมงาน

และนั่นแหละ เป็นจุดเริ่มต้นของการประสบความสำเร็จ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เครดิต : หนังสือขวัญเรือน vol 817 “Thank You” from 1 Member