คุณสมบัติที่ดีของการเป็นลูกน้องที่น่ารัก 10 ประการ (ตอนที่ 2)

โดย อ.สุภาพร จันทร์เพชร

เรามาต่อกันอีก 5 ข้อที่เหลือนะคะ 

6.  รายงานความคืบหน้าของงานอยู่เสมอ
        คนที่เป็นหัวหน้างานย่อมต้องการรู้ความคืบหน้าของงานว่าไปถึงไหนแล้ว  คุณควรใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อคุณจะได้ตรวจสอบการทำงานของตัวเองพร้อมเสนอแนะความคิดเห็นหรือขอไอเดียกับหัวหน้าของคุณได้  แต่จงจำไว้เสมอว่าคุณต้องไปพร้อมกับคำตอบก่อนที่จะถามความคิดเห็นของหัวหน้าคุณ  รับรองว่าคุณได้ใจหัวหน้าอย่างแน่นอน  เช่น  วันจันทร์หน้าคุณจะไป Present งานกับลูกค้าข้างนอก  คุณบอกหัวหน้าว่าคุณจะเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อไป Present อุปกรณ์ที่คุณจะต้องเตรียมมีหนึ่งสองสามคืออะไรบ้าง  หลังจากนั้นคุณค่อยยิงคำถามกับหน้าของคุณว่าดีไหม  ซึ่งคำถามนี้หัวหน้าของคุณก็จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับคุณได้ดีทีเดียว 


 
7. การทำงานเป็นทีม
        คุณต้องรู้จักคำว่าสามัคคี  ความสามัคคีนั้นทำได้ไม่ยากเพียงแค่เรารู้จักคำว่าให้และแบ่งปัน การทำงานเป็นทีมที่มีเป้าหมายเดียวกัน ทำไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เราฟันผ่าอุปสรรคต่าง ๆ ได้ง่ายและไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น การผลัดเปลี่ยนการเป็นผู้นำสิ่งสำคัญคือการให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ผลัดเปลี่ยนกันแก้ไขปัญหาและภาระที่ยุ่งยากผสมผสานกับความรู้ความสามารถและพรสวรรค์ของทีมเข้าด้วยกัน  ซึ่งคำพูดแห่งกำลังจะช่วยกระตุ้นให้ทีมงานแข่งแกร่งและพวกเราก็จะไปถึงเป้าหมายพร้อม ๆ กัน  สิ่งสำคัญพวกเราจะต้องยืนเคียงข้างซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรก็ตาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกท้อถอย  ผิดหวัง  หรือช่วงเวลาที่มีแต่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่  หากพวกเรายังรักและสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยหัวใจของ Teamwork พวกเราก็จะสามารถพิชิตเป้าหมายด้วยพลังที่มุ่งมั่น
ที่มา : www.winnerestate.net ฉะนั้นคุณต้องรู้จักการทำงานเป็นทีม  คำว่า  “ ความสำเร็จสร้างได้ด้วยพลังของทีม”  คำนี้ยังใช้ได้อยู่เสมอ  สิ่งหนึ่งที่คุณควรมีคือ  ความเสียสละ  การเป็นผู้ให้ก่อน  จงจำไว้ว่า  เวลาให้ใครอย่าไปจำ  แต่เวลารับของใครจงจดจำและตอบแทนเมื่อมีโอกาส  เรียกว่า  “ไม่ละเลยคนที่มีน้ำใจ  ไม่ละเลยเป็นผู้ให้เมื่อดี” นั่นเอง
 

8.  มีความขยันและตรงต่อเวลา
        หัวหน้างานทุกคนชอบลูกน้องที่มีความขยันและตรงต่อเวลาเสมอ  ถ้าหากคุณมีควมขยันมีระเบียบวินัยที่ดีแล้ว  หัวหน้าจะติดตามงาน  หรือสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานได้โดยไม่สะดุดก็จะทำให้การทำงานราบรื่นไม่มีปัญหา
ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้  หากคุณหยุดงานบ่อย  มาสายบ่อย  ก็จะทำให้การทำงานนั้นไม่ราบรื่น  สะดุดและมีปัญหาเพราะงานนั้นคุณเป็นคนทำแต่ต้องให้คนอื่นคอยทำให้หรือต้องแก้ไขปัญหาให้คุณก็จะทำให้การทำงานร่วมกับหัวหน้าได้ไม่ดี ระหว่างการมีลูกน้องที่เก่งแต่ขี้เกียจ  ไม่มีความตรงต่อเวลา  ไม่มีความรับผิดชอบ  คิดว่าตัวเองนั้นเก่ง  แต่ถ้าเปรียบเทียบกับลูกน้องที่ขยันแต่ไม่เก่ง  แต่มีความพยายามที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอระหว่างสองคนนี้หัวหน้างานจะเลือกใคร  คำตอบคงต้องตอบว่าหัวหน้างานต้องเลือกคนที่สองคือ  ไม่เก่งแต่ขยันและมีความพยายามพร้อมพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอคงเรียกว่า  คนเก่งหาง่ายแต่คนดีหายาก  ถ้าองค์เลือกได้คงต้องการทั้งคนดีและคนดีนั่นเอง


9. มีความคิดสร้างสรรค์
                 คงไม่ปฏิเสธว่า  หัวหน้างานต้องชอบลูกน้องที่มีความคิดสร้างสรรค์  ไอเดียแปลกใหม่พร้อมเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ ๆอยู่เสมอ  หากวิธีการนั้นทำให้เสียเวลาในการทำงานน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือดีกว่าเดิม  หัวหน้างานคนไหนที่ได้ลูกน้องประเภทนี้คงสบายใจ  และทำงานอย่างมีความสุขเพราะมี Project ใหม่ ๆ ไปนำเสนอผู้บริหารเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 


10.  การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
                 หัวหน้างานที่ได้ลูกน้องที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานแล้วเปรีบเสมือนว่าลูกน้องท่านนั้นมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง  และต่อสังคม  เห็นอกเห็นใจคนอื่น  ซึ่งลูกน้องประเภทนี้จะมีความซื่อสัตย์  มีความแข็งแกร่งและอดทน  มีความเสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  จะเรียนกว่าเป็นลูกน้องที่น่ารักสุด ๆ
                 ถ้าลูกน้อง  คิดดี  ทำดี  รู้สึกดีดี  สังคมก็จะดี  องค์ก็จะดีเช่นเดียวกัน อย่าลืมนะว่าองค์กรทุกองค์กร  ต้องการบุคลากรที่เป็น  คนกล้า  คนเก่ง  และเป็นคนดี