การเดินช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้นะ

ความคิดสร้างสรรค์กับการเดิน
เกี่ยวกันอย่างไร
บทความนี้มีคำตอบ…

 

ในแต่ละวันเราอาจนั่งอยู่กับที่
นานถึง 7-15 ชั่วโมงเลยทีเดียว

 

การนั่งนานๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและอารมณ์
แน่นอนว่ามันต้องไม่ดีต่อความคิดสร้างสรรค์เช่นกัน

 

มีหลายคนที่บอกว่าตนเองทำงานได้ดี
คิดสร้างสรรค์เมื่อได้เดินไปคิดไป
สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า
การเดินช่วยทำให้คิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นถึง 60%

 

คนที่ประชุมแบบเดินไปคุยไป
ก็มักจะมีความคิดสร้างสรรค์และได้งานมากกว่า

 

แรงบันดาลใจเกิดจากกิจกรรมการเดิน
ไม่ใช่บรรยากาศ
เพราะไม่ว่าจะเดินบนลู่วิ่ง
หรือเดินในสวน
ก็ให้ผลดีเช่นกัน
การเดินช่วยให้เพิ่มระดับความคิดสร้างสรรค์
เมื่อเทียบกับการนั่ง

 

แต่เนื่องจากการคิดมีหลายรูปแบบ
การเดินเหมาะสำหรับ
การคิดแบบ Divergent Thinking
ช่วยให้ได้มุมมองใหม่ๆ
ช่วยให้คิดไอเดียได้มากขึ้น

 

“Divergent Thinking”
คือกระบวนการคิดสร้างสรรค์
หาไอเดียใหม่ๆ หาความเป็นไปได้
และตัวเลือกให้มากที่สุด

 

แต่มันจะไม่เหมาะสำหรับ
การคิดแบบ Convergent Thinking
ที่ต้องอาศัยสมาธิใจจดจ่อ
อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไม่เหมาะสำหรับการคิดหาคำตอบที่ถูกต้อง

 

“Convergent Thinking”
คือกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัวเลือกต่างๆ
การพิจารณาข้อดี ข้อเสีย
การลำดับความสำคัญต่างๆ
เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ
หรือการเลือกวิธีการนั่นเอง

 

เรามาเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
สร้างไอเดียใหม่ๆ
ผ่านการเดินวันละ 15-20 นาทีกันค่ะ

 

Cr. Nicetofit