3 เคล็ดลับ รักษาฐานลูกค้าให้อยู่กับเราตลอดไป

        ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและก้าวหน้า คือลูกค้า โดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านการบริการ จำเป็นจะต้องดูแล เอาใจใส่ลูกค้าให้มากหากให้บริการไม่ดี ก็อาจเสียลูกค้าไปได้โดยง่าย เพราะในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูงมากเรามีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยรักษาฐานลูกค้าทั้งใหม่และเก่าให้อยู่กับเราตลอดไป


        1. รู้จักการเข้าหาเพราะความประทับในครั้งแรกนั้น สำคัญมากการเข้าหาและปฏิบัติกับลูกค้าทุกคนราวกับพวกเขาคือลูกค้าที่มีคุณค่า ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าของคุณด้วยความเคารพตั้งแต่ครั้งแรกจะทำให้ลูกค้าวางใจในการใช้บริการของเราไม่มากก็น้อยแน่นอน


        2. รู้จักการดูแลรักษาด้วยการให้บริการที่น่าประทับใจ การที่พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของเขา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการรักษาลูกค้าไว้ได้ยาวนาน


        3. ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากอยู่กับเราบริการที่ดีหรือสินค้าที่เยี่ยมยอดนั้นล้วนน่าพึงพอใจ ดังนั้นองค์กรหรือบริษัท ควรนำเสนอและอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ


        การดูแลและให้บริการที่ดี นอกจากคุณจะได้ลูกค้าประจำต่อเนื่องยาวนาน แถมยังมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆ จากการบอกต่ออีกด้วยค่ะ