เก่ง Excel ทำงานเร็วขึ้นเป็นกอง

         หลายคนมีสูตรคำนวณต่างๆ ให้ Excel เยอะแยะมากมายหลายคนมีข้อมูลจำนวนมากๆ แล้วรู้สึกว่าไฟล์เราทำงานได้ช้าลงวันนี้เรามาทำให้ Excel ให้ทำงานเร็วขึ้น โดยใช้เทคนิคต่างๆที่ลองทำไปใช้งานกันดูเพื่อให้ Excel ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ขอแนะนำการแก้ปัญหาเรื่องของความช้าด้วยหลากวิธี ดังนี้


        1.ลดการใช้สูตร ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสูตรแล้ว เช่น VLOOKUP มาแล้ว ก็อาจจะ Paste Value เพื่อที่จะไม่ต้องประมวลผลตลอดเวลา
        2.การใส่สูตรที่ไม่ดีพอ เช่น อ้างอิงเซล หรือ range ไม่เหมาะสม ทำให้ต้องใช้ CPU ในการประมวลผลมาก เช่น ใช้ Match เปรียบเทียบข้อมูล ทั้ง Row ใช้ VLOOKUP กับข้อมูลตารางทั้ง Worksheet
        3.ข้อมูลบางอย่างมีความซ้ำซ้อน อาจจะต้องลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไป (ไม่ว่าจะเป็น Data, Conditional Formatting หรือ สูตรที่ไม่จำเป็น)
        4.มี Macro หรือ Add-Ins บางอย่างที่อาจจะโหลด มาตอนเปิดโปรแกรมแล้วเราไม่ได้ใช้งาน ส่วนนี้สามารถยกเลิกได้เพื่อให้การโหลดเร็วขึ้น (คลิกที่ File > Options, คลิกที่ ป้าย AddIns แล้วเลือกรายการของ AddIns ที่ไม่ได้ใช้ออก)
        5.แปลงไฟล์เป็น Microsoft Excel Binary Workbook (*.xlsb)อาจจะช่วยให้เร็วขึ้นมากๆ โดยหากเป็นไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนมากๆสามารถทำให้ขนาดเล็กลงได้ประมาณครึ่งนึงทีเดียว


        ทั้งนี้สิ่งใดไม่ได้ใช้ให้ ลด ลบ ไม่โหลด หรืออะไรไม่ต้องประมวลผล ก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่สูตรเอาไว้ เพราะจะทำให้ใช้ CPU ในการประมวลผล และยังทำให้ไฟล์ขนาดใหญ่อีกด้วย ด้วยเทคนิคเพียงเท่านี้ก็ทำงาน Excel ได้เก่งและรวดเร็วแล้วค่ะ