ฝึกอบรมอย่างไรให้คุ้มค่า และเห็นผล

         การที่บริษัทมีนโยบายให้พนักงานได้การฝึกอบรมนั้นต่างก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ในแง่ของพนักงาน ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่วนองค์กรหรือบริษัทเองก็สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มพูนแม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายให้หน่วยงานที่ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆโดยบริษัทเป็นผู้ออกเงินเป็นค่าอบรมให้กับพนักงาน ฉะนั้น พนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรจะใช้โอกาสที่ได้รับให้คุ้มค่ากับการลงทุนที่บริษัทเป็นผู้จ่ายไปซึ่ง HR เองก็ควรที่จะให้คำแนะนำดังกล่าวแก่ผู้ที่กำลังเข้ารับการฝึกอบรม
         ทั้งนี้การจะทำให้การฝึกอบรมเห็นผลยิ่งขึ้น อาจจะมีการจ้างบริษัทฝึกอบรม เข้ามาช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะ