แนวคิดและเนื้อหา

มาจากประสบการณ์การทำงานต้อนรับในชั้นเฟิรสคลาสมากกว่า15ปี ผนวกกับ ทฤษฎีการให้บริการและจิตวิทยาบริการของมหาวิทยาลัยซิดนี่ย และมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล

การเรียนการสอนจะเป็นแบบ

Creativity Based learning เน้นความคิดสร้างสรรคของผู้อบรม Activity Based learning เน้นการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของทุกคน

ประวัติการศึกษา

ม.สงขลานครินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ม.ธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอบรม

 • Personality Development
 • Personality Development and Service Empowerment in Hospitality

ประสบการณ์การทำงาน

เป็นที่ปรึกษาด้านการบริการให้กับเครื่องสำอางคาเนโบ (ประเทศไทย)

ฝึกอบรมให้กับพนักงานขายBCของคาเนโบ ทั่วประเทศ

ฝึกอบรมให้กับหัวหน้าพนักงานขายของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม

เรื่องการสร้างความประทับใจและการบริการด้วยแนวคิด customer centric

เน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง

ฝึกอบรมให้กับพนักงานขายหน้าร้านแบรนด์ Gucci, TomFord, Bottega ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเอมบาสซี่

ฝึกอบรมเพื่อยกระดับการบริการให้กับพนักงานทุกศูนย์ของรถยนต์เลกซัส ทั่วประเทศ

ด้วยการใช้หลัก Customer Experience Management (CEM) บริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า

ตัวอย่างประสบการณ์เป็นวิทยากร

 • พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, กรมควบคุมมลพิษ
 • พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิทยากรมืออาชีพ, บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS
 • บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ, บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
 • English Business, โรงไฟฟ้า จีเดค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • สุดยอดเทคนิคการให้บริการในร้านอาหารอย่างมีระดับ, SAKURA , YOKA YOKA , SPAGHETTI FACTORY
 • มนุษยสัมพันธ์กับงานบริการที่เป็นเลิศ, สภากาชาติไทย
 • ต้อนรับและบริการอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ, HI TECH NITTSU (THAILAND) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
 • การนำเสนอแบบมืออาชีพสำหรับพนักงานระดับผู้นำรุ่นใหม่, เอ็น เอส เค แบริ่งส์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริการสุดขั้ว ด้วยหัวใจสุดขีด, บริษัท สตาร์เวล
 • พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, บริษัท กันกุล เอนจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน
 • Customer Service Excellence, Sealife Ocean World
 • Up Your Service Quality with Service Mind, .Thai Otsuka
 • หลักสูตรการพัฒนาภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของบุคลากรในการบริการลูกค้า รุ่นที่ 1,
  The Gem and Jewelry Institute of Thailand
 • Service Coach, FUJI
 • Service Mind for Luxury, Central Group ( Gucci , Bottega Veneta , Tom Ford )
 • บริการสุดขั้วด้วยหัวใจสุดขีด, สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
 • พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้นเฟิร์สคลาส, โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด
 • การพัฒนาบุคลิกภาพในที่ทำงาน, โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 • บุคลิกภาพที่ควรรู้เพื่องานบริการ, SBAC
 • อบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บุคลิกรุ่นใหม่ใครๆก็ต้องการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
 • พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรสู่ความสำเร็จ, บริษัท ยำยำ
 • พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
 • พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารระดับหัวหน้างาน, บริษัท ทิปโก้ ฟู้ดส์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • พัฒนาบุคลิกภาพ ผู้นำ สำหรับผู้ชาย, เดอะมอลล์กรุ๊ป