ปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านบุคลิกภาพให้กับผู้บริหาร
  และองค์กรภาคเอกชน
 • นักจัดรายการวิทยุ (DJ),Creative
  และ Content Writer

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2538-2549 

Training & Certification

ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  เอกประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2550-2553

ประสบการณ์การทำงาน

เป็นวิทยากรให้กับองค์กรชั้นนำ อาทิ ธนาคารกรุงไทย, Siemens, Yaskawa , PP Group, PTG, CTI Distribution, RECOFTC, VISTEC, IsOn Lock, Innoviz

ตัวอย่างประสบการณ์เป็นวิทยากร

The Landmark Forum
The Landmark Advanced Course
Millionaire Mind Intensive T. Harv Eker Signature Program
The Quantum Leap program by T Harv Eker

 • Guerilla Business Intensive ที่ประเทศ Malaysia สอนโดย Alex Mandossian
  The World’s Leading Master Trainer to Virtual Trainers
 • Train The Trainer Certification ที่ประเทศ Singapore สอนโดย Blair Singer Trainer
  and Dynamic Public Speaker
 • NEVER WORK AGAIN ที่ประเทศ Singapore สอนโดย Mac Attram Multi-Award Winning
  Serial Entrepreneur
 • Mission to Millions ที่ประเทศ Malaysia สอนโดย Marjean Holden First Female Lead
  Trainer for Peak Potentials Training
 • ENLIGHTENED WARRIOR TRAINING CAMP ที่ประเทศ Malaysia
  Turn Passion to Wealth by Maximum Partners
  Finding Life Purpose & Passion # 23 จาก Life University สอนโดย Coach Vas
  หลักสูตรก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ จาก Wintory Training Center
  หลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร และวิทยากรมืออาชีพ จาก Training Innovation Center
  Certified หลักสูตร Emotional Enhancement Therapy จาก CTAA และ LifeEnricher
  Image, Appearance และ Personality จาก Image Glamor
  ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และฝึกอบรมผู้ประกาศโครงการสรรหาพนักงาน 7 สี
  ผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ 2557