ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Science Program (B.Sc.)
 • Master of Business Administration M.B.A. for Smart Managers

Mini Master in HR Management (Faculty of Economics) at Chulalongkorn University

หลักสูตรอบรม

 • หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
 • หลักสูตรฝึกอบรม การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจอย่างเหนือชั้น
 • หลักสูตรฝึกอบรม การขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจ
 • หลักสูตรฝึกอบรม การบริการที่เหนือกว่า
 • หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารอารมณ์แก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด

ประสบการณ์การทำงาน

การอบรม “โครงการส่งเสริมการส่งออกสู่ ASEAN”

การอบรม “โครงการส่งเสริมการส่งออกสู่ ASEAN”

การอบรม “A human resources development program for ASEAN”

การอบรม “Service beyond expectation” MANDARIN ORIENTAL Hotel

การันตีด้วยประสบการ์ณการสอนและการขายจริงกว่า 10 ปี

ด้านที่ถนัด ด้านการขาย การตลาด การบริการการบริหารจัดการ และ Team Building

ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 1 (ชีวิตนักขาย), SALES 2 (นักออกแบบกลยุทธ์การขาย)

ตัวอย่างประสบการณ์เป็นวิทยากร

 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขาย การตลาด และการบริการให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายแห่ง อาทิเช่น ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) / โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (TMT)/ เอ.พี. ฮอนด้า (A.P.Honda) / เอ็ม บี เค (MBK) / ตลาดหลักทรัพย์ (SET) / เจริญโภคภัณฑ์(CPF) / กสท โทรคมนาคม (CAT) / กสิกรไทย (KBank) เป็นต้น
 • ที่ปรึกษาธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าส่งออก (ผลิตภัณฑ์อาหารและเสื้อผ้า)
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
  โครงการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรการขายและการตลาด
  รวมทั้งทักษะการสอนงาน ใหักับ พนักงานขาย หัวหน้าพนักงานขาย
  และผู้บริหาร ในปี 2552-ปัจจุบัน
  หลักสูตร “Training Sales Executive 101” (TSE 101)
  หลักสูตร “Training Sales Executive 103” (TSE 103)
  หลักสูตร “Training Sales Executive 202” (TSE 202)
  หลักสูตร “Training Sales Executive 203” (TSE 203)
  หลักสูตร “Train the Trainer” อบรมให้กับหัวหน้าทีมขาย
  หลักสูตร “Coaching and Leadership”
  หลักสูตร “Toyota Customer Management”
  โครงการ “Toyota Excellent Sales Service Award 2012”
  โครงการ “Toyota Excellent Sales Service Award 2013”
  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (รถมือสอง Toyota Sure)
  อบรมพนักงานขาย หัวหน้าพนักงานขาย Toyota Sure (Used Car) 2554-ปัจจุบัน
  หลักสูตร “Toyota Sure Certified Salesman 1” (TSCS1)
  หลักสูตร “Toyota Sure Certified Salesman 2” (TSCS2)
  หลักสูตร “Toyota Sure Certified Salesman 3” (TSCS3)
  หลักสูตร“Toyota Sure Manager”
  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
  Lexus Thailand
  โครงการ Lexus Sales Walking Step Training
  จัดสอบมาตรฐานกระบวนการขาย
  บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT)
  โครงการจัดการฝึกอบรมสำหรับพนักงานขายและสนับสนุนการขาย
  หลักสูตร “พนักงานขาย/สนับสนุน FTTx, Wi-Net, IPTV”
  หลักสูตร “7 Effective Selling Skills”
  หลักสูตร “การสื่อสารและการจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ”
  หลักสูตร “พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ”