การประสบความสำเร็จในชีวิต

เทคนิคคว้าตุ๊กตาทองในชีวิต

ถ้าเปรียบโลกนี้คือละครโรงใหญ่ 

ซึ่งเราทุกคนสามารถเลือกสวมบทบาทตัวละครได้เอง

การประสบความสำเร็จในชีวิตก็คงเสมือนหนึ่งนักแสดงที่ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง

และการที่นักแสดงจะเข้าถึงบทบาทได้นั้น

ต้องเริ่มจากการ “เชื่อ” หรือที่เรียกว่า “อิน” กับบทบาทตัวละครนั้นเสียก่อน

ในชีวิตจริงก็เช่นเดียวกัน

หากเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเลือกมากเพียงพอ

จะรางวัลตุ๊กตาทองหรือเป้าหมายในชีวิต ก็คงไม่หลุดมือไปอย่างแน่นอน

เริ่มต้นกันที่

1. มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่และบทบาทที่ตัวเองเลือก  

2. กำหนดเป้าหมายและเลือกเส้นทางการเดินทางให้สอดคล้องกัน

3. จัดระเบียบและสร้างวินัยในการดำเนินชีวิต

4. ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นทำงานที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ

5. เพิ่มทักษะความสามารถเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองอยู่เสมอ 

ขอให้ทุกท่านสนุกไปบนเส้นทางของการแหวกฟ้าคว้าเป้าหมายกันครับ