กฏทอง 18 ประการในการเข้าไปนั่งในใจคนอื่น

เดล คาร์เนกี้ เขาคือ นักสังเกตการณ์มนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ มีความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง เขาคือ หนึ่งในนักเขียนที่โด่งดังที่สุดบนโลกใบนี้ มีสไตล์การนำเสนอที่ตรงไปตรงมา หนังสือที่เขาเขียนเป็นหนังสืออมตะที่ขายดีติดต่อกันมาหลายสิบปี All Time Best Seller โดยเฉพาะเรื่อง  How to Win Friends and Influence People. หรือ “วิธีชนะมิตรและจูงใจคน”

        เขาเคยพูดถึงกฏทอง 18 ประการในการเข้าไปนั่งในใจคนอื่น ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากหากเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต เราสามารถนำกฏทองเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตการทำงาน ชีวิตครอบครัว และชีวิตส่วนตัว

กฏทองข้อที่ 1     จงให้ความสนใจแก่บุคคลที่เราติดต่อด้วย  และไม่ควรพูดแต่เรื่องของตัวเอง

กฏทองข้อที่ 2     จงยิ้ม มันเป็นการสร้างรอยยิ้มพิมพ์ใจให้บังเกิดแก่ผู้ที่พบเห็นทุกคนและก่อมิตรภาพขึ้นมาทันที

กฏทองข้อที่ 3     จำชื่อคนที่คุยกับเราอยู่ จำชื่อคนนั้นๆให้ได้ และเรียกให้ถูกทุกครั้ง

กฏทองข้อที่ 4     ให้ความสนใจฟังเรื่องที่เขาพูด ทำตนเป็นนักฟังที่ดี 

กฏทองข้อที่ 5     จงพูดในเรื่องที่เขากำลังคลั่งไคล้ หรือเรื่องที่เขามีความรู้ความชำนาญ

กฏทองข้อที่ 6     จงทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ มองเห็นจุดสำคัญ จุดเด่นในตัวเขา 

กฏทองข้อที่ 7     จงหลีกเลี่ยงการโต้เถียง เพราะถึงแม้จะเถียงชนะเขา แต่ก็ทำให้เสียมิตรภาพ

กฏทองข้อที่ 8     จงแสดงความเคารพในความคิดเห็นของเขา อย่าบอกว่าเขาผิด

กฏทองข้อที่ 9     ถ้าเราผิด เราจงรับผิดทันที

กฏทองข้อที่ 10   จงเริ่มต้นด้วยการเป็นมิตร พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ไม่นำเรื่องที่ขัดแย้งมากล่าว

กฏทองข้อที่ 11   จงทำให้เกิดคำพูดว่า “ใช่ๆ” โดยเร็ว ถ้าทำโดยตรงไม่ได้ ก็ค่อยๆทำทางอ้อม

กฏทองข้อที่ 12   จงปล่อยให้เขาพูดคุย ระบายอย่างเต็มที่ อย่าพยายามหาเรื่องขัดคอ

กฏทองข้อที่ 13   จงทำให้เขารู้สึกว่า “ความคิด” นั้นเป็นของเขา แล้วเขาจะคล้อยตามเราโดยง่ายทั้งๆที่เป็นความคิดของเรา

กฏทองข้อที่ 14   จงพยายามมองดูเรื่องต่างๆ ในแง่หรือมุมมองของเขา

กฏทองข้อที่ 15   จงแสดงความซาบซึ้งในความคิดของเขา หรือแสดงความเห็นใจในความต้องการของเขา

กฏทองข้อที่ 16   จงพูดในสิ่งที่เขาภูมิใจ อย่ากล่าวถึงปมด้อยหรือสิ่งที่เขาไม่พูดถึง

กฏทองข้อที่ 17   จงเน้นความคิดเห็นของเขาเป็นเรื่องที่น่าฟัง กินใจ เห็นจริงจัง

กฏทองข้อที่ 18   พูดท้าทายให้เกิดการกระทำตาม 


        นี่คือ สิ่งที่เดล คาร์เนกี้  ถ่ายทอดมาหลายสิบปีมาแล้ว แต่กฏทองทั้ง 18 ข้อ ยังคงเป็นอมตะ สามารถนำไปใช้ได้ผลจริงในทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่เก่งกันทั้งนั้น แต่มีน้อยคนมากที่จะเก่งเรื่อง “การทำงานกับคนอื่น”และนี่ คือ เหตุผลว่า คนที่เรียนจบมาเหมือนกัน ความขยันเท่ากัน แต่ทำไมประสบความสำเร็จต่างกันเพราะคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ นอกจากเขาเก่งงานแล้ว เขายังเก่งคน อีกด้วย

ที่มา : www.sumbystudio.blogspot.com/2011/06/18.html