อยากใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ และเป็นมืออาชีพ
มาเป็นนักเรียนของครูอ๋อสิคะ !!

ประวัติการศึกษา

ปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรอบรม

 • การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อสัมภาษณ์งาน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน
 • ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 • ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมสอบ

ความภาคภูมิใจ

ศิษย์เก่าต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนนาเซลิวิทยาลัย

ศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจ ประจำปี พ.ศ. 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกียรติบัติเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าแข่งขัน โครงการ ICQCC World International Award บ.ปูนซีเมนต์ไทย ผลการแข่งขัน : เหรียญทอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน

ครูสอนภาษาอังกฤษในฝันของนักเรียนจัดอันดับโดยมติชนออนไลน์

  ตัวอย่างประสบการณ์เป็นวิทยากร

  • โรงเรียน มหาวิทยาลัย (ระดับอนุบาล – ปริญญาโท)

  – โรงเรียนเรยีนาเซลิวิทยาลัย
  – มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์
  – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
  – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

  • องค์กรรัฐและเอกชน (อายุ 16-65 ปี)

  – กระทรวงแรงงงาน
  – สำนักงานประกันสังคม
  – กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  – กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  – กลุ่ม บ. จัสมันฯ ซึ่งมีบริษัทในกลุ่ม 13 บริษัท
  – บ. โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  – บ. ฮอนด้า ประเทศไทย จำกัด (บิ๊กวิ่ง)
  – บ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
  – บ. ทริปเปิลทีบรอดแบรนด์ จำกัด (มหาชน)
  – บ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  – บ. ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  – บ.นวพลาสติกอุตสาหกรรม จกัด
  – บ. ฟาสโก้ มอเตอร์ส จำกัด
  – บ. แอ๊บโซลูท อิงลิช จำกัด
  – บ. ตั๊มชีวิลดอทคอม เทรนนิ่งเว็นเตอร์ จำกัด
  – บ. อัลติเมท ซัคเซส พาร์ทเนอร์ จำกัด

  • บรรยายประสบการ์ณเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Talk Show)
  • แขกรับเชิญในรายการต่างๆ ทั้ง ทางโทรทัศน์และทางช่องในเว็บไซต์ยูทูป
  • ประสบการ์ณทำงานต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา รัฐอาริโซนา

  – หัวหน้าพนักงานต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมแมริออท
  – ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงแรมเบสเวสเทิร์น