ปัจจุบัน

โค้ช ด้านExecutive Coach, Business Coach และ Life Coach ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการพัฒนาบุคลากรและการสื่อสาร กับองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ

ประวัติการศึกษา

 • Diploma in Life Coaching,
  The Coaching Institute Australia
 • The Graduate Diploma in Human
  Resource Management Sasin
  Graduate Institute of Business
  Administration Chulalongkorn University
 • Master of Business Administration
  Thammasart University
 • Bachelor of Science in Pharmacy
  Chulalongkorn University

หลักสูตรอบรม

 • Professional Coach Certification Program
 • Personal Branding for Business
 • Leadership Development
 • Super Sales Skills

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัทไฟเซอร์

ทีมจัดการและดำเนินการเริ่มแรกของบู๊ทส์ รีเทล ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์งานบริหารแผนก Operations, Marketing, Regulatory Affairs , Human Resource and Training & Development

หลักสูตร

 • Be Your Own Coach
 • Performance Coaching
 • Communication Coaching
 • Life Transformation Coaching
 • Transformational Leadership Coaching
 • Leader as Coach
 • Executive Coaching

วุฒิบัตรอื่นๆ

 • Certified Coach, International Coach Federation USA
 • Certified Facilitator of Meta
 • Dynamics, The Coaching Institute, Australia
 • Certified Accredited Coach Training Program, The Coaching Institute, Australia
 • Certified Trainer of Coaching, The Coaching Institute, Australia
 • Certified Advanced Practitioner in Life Coaching, The Coaching Institute, Australia
 • Certified Coach in Life Coaching, The Coaching Institute, Australia
 • Certified NLP Master Practitioner, International Trainers Academy of NLP
 • Certified NLP Practitioner, American Board of NLP
 • Certified NLP Practitioner, Australia Board of NLP
 • Certified Coach, Asia’s Success Coach
 • Certified Practitioner of Time Line Therapy by Time Line Therapy Association
 • Certified Practitioner of The Coaching Institute’s Deep State Re-Patterning, Australia
 • Certified Facilitator of A Spiritual Approach, The Janki Foundation for Global Healthcare
 • Certified Speaker, The Speech Dynamics Academy of Public Speaking