ภาพการสัมนา

Oppo Team Building 10-11/05/2019 Oppo Team Building 10-11/05/2019
Allianz การนำเสนอขั้นเทพ Allianz การนำเสนอขั้นเทพ
Finnomena Team Building 20/04/2019 Finnomena Team Building 20/04/2019
ไทยเซ็นทรัลเคมี Excel ไทยเซ็นทรัลเคมี Excel
Allianz Good to Great Allianz Good to Great
อนุบาลนานาชาติเมโลดี้ Team Building 05/04/2019 อนุบาลนานาชาติเมโลดี้ Team Building 05/04/2019
KTB Unlock your potential KTB Unlock your potential
Prominent Team Building 08/02/2019 Prominent Team Building 08/02/2019
Banyan Tree Team Building 21/03/2019 Banyan Tree Team Building 21/03/2019
BMW Team Building 9/03/2019 BMW Team Building 9/03/2019
ฮาลาล Team Building 7-9/03/2019 ฮาลาล Team Building 7-9/03/2019
Prolab Team Building 27-28/01/2019 Prolab Team Building 27-28/01/2019
KTB Team Building 28/02/2019 KTB Team Building 28/02/2019
เมืองไทยประกันชีวิต Team Building 15/02/2019 เมืองไทยประกันชีวิต Team Building 15/02/2019
KTB Team Building 15/02/2019 KTB Team Building 15/02/2019
mermaid 8-9/02/2019 mermaid 8-9/02/2019
CTI Team Building 9/02/2019 CTI Team Building 9/02/2019
KTB Team Building 08/02/2019 KTB Team Building 08/02/2019
Heroleads 1-3/02/2562 Heroleads 1-3/02/2562
DTN Team Buiding 1-3/02/2562 DTN Team Buiding 1-3/02/2562
KTB Team Building 31/01/2019 KTB Team Building 31/01/2019
IRCT Team Building 25-26/01/2019 IRCT Team Building 25-26/01/2019
บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด
NL Development Team Building 19-20/01/2019 NL Development Team Building 19-20/01/2019
Prolab Team Building 13-14/01/2562 Prolab Team Building 13-14/01/2562
Yaskawa Team Building 18-20/01/2019 Yaskawa Team Building 18-20/01/2019
สภากาชาดไทย 2/01/2562 สภากาชาดไทย 2/01/2562
สวรส Team Building 29/12/2018 สวรส Team Building 29/12/2018
Excel for work Beyond green Excel for work Beyond green
Thaiwa Team building 18/12/2018 Thaiwa Team building 18/12/2018
Shera 12/12/2018 Shera 12/12/2018
Srtet 12-13,19/11/2018 Srtet 12-13,19/11/2018
Srtet 1-2,9/11/2018 Srtet 1-2,9/11/2018
KTB Team Building 15-16/11/2018 KTB Team Building 15-16/11/2018
KTB Team Building 30/11-1/12/20418 KTB Team Building 30/11-1/12/20418
สุพรีม Power of You Power of Team 3/11/2018 สุพรีม Power of You Power of Team 3/11/2018
Key Solutions Thank You Party Key Solutions Thank You Party
ฺBMW Professional Sales Consultant 23/11/2018 ฺBMW Professional Sales Consultant 23/11/2018
Siam Future Development 23-24/11/2018 Siam Future Development 23-24/11/2018
Honestbee Team Building 16/11/2018 Honestbee Team Building 16/11/2018
True Team Building 23/11/2018 True Team Building 23/11/2018
กฟผ Team Building 24-25/10/2018 กฟผ Team Building 24-25/10/2018
ATAC Team Building 26/10/2018 ATAC Team Building 26/10/2018
KTB Team Building 29-30/10/2018 KTB Team Building 29-30/10/2018
จุฬาราชมนตรี 19-21/10/2018 จุฬาราชมนตรี 19-21/10/2018
WFP 11/10/2018 WFP 11/10/2018
Union Auto Part 6/10/2018 Union Auto Part 6/10/2018
Kubota 4/10/2018 Kubota 4/10/2018
KTB Team Building 29-30/09/2018 KTB Team Building 29-30/09/2018
TCELS 24/08/2018 TCELS 24/08/2018
ATAC Team Building 21/09/2018 ATAC Team Building 21/09/2018
BMW good to great 19-20/09/2018 BMW good to great 19-20/09/2018
Thai Kyowa Teambuilding 14/09/2018 Thai Kyowa Teambuilding 14/09/2018
Team Building Samart 14-15/09/2018 Team Building Samart 14-15/09/2018
Team Building KOI 09-10/09/2018 Team Building KOI 09-10/09/2018
Team Building ราชาโยค 8-9/09/2018 Team Building ราชาโยค 8-9/09/2018
LUX Power of you power of team 10/09/2018 LUX Power of you power of team 10/09/2018
กฟผ.(บางกรวย) 30/08/2018 กฟผ.(บางกรวย) 30/08/2018
มหาจุฬาราชวิทยาลัย 09/08/2018 มหาจุฬาราชวิทยาลัย 09/08/2018
St. Regis 23/08/2018 St. Regis 23/08/2018
Plan B 28/08/2018 Plan B 28/08/2018
Dimet Team Building 2018/08/18 Dimet Team Building 2018/08/18
MRI Team Effectiveness 17/08/2018 MRI Team Effectiveness 17/08/2018
KTB group team building 4/08/2018 KTB group team building 4/08/2018
Ducati Hero in you Ducati Hero in you
Dimet Team Building 2018/07/20-21 Dimet Team Building 2018/07/20-21
KTB Negotiation 3-4/07/2018 KTB Negotiation 3-4/07/2018
Siambioscience Communication & Proactive Working 18/07/2018 Siambioscience Communication & Proactive Working 18/07/2018
TCCC The power of team 2018/07/16 TCCC The power of team 2018/07/16
KMIT Power of you 07/07/2018 KMIT Power of you 07/07/2018
Cobra การสื่อสารและการประสานงาน 5/07/2018 Cobra การสื่อสารและการประสานงาน 5/07/2018
Centre Point หลักสูตรการสื่อสารและประสานงาน 11/07/2018 Centre Point หลักสูตรการสื่อสารและประสานงาน 11/07/2018
Innovex Prointerview job 5/07/2018 Innovex Prointerview job 5/07/2018
Osram Team Building 30/06-1/07/2018 Osram Team Building 30/06-1/07/2018
มูลนิธิรามาธิบดี Team building 23-24/06/2018 มูลนิธิรามาธิบดี Team building 23-24/06/2018
วังเด็ก Team building 16/06/2018 วังเด็ก Team building 16/06/2018
Oakley Team building 12-14/06/2018 Oakley Team building 12-14/06/2018
Excellent Supervisory Skill 7/6/2018 Excellent Supervisory Skill 7/6/2018
Team Building @Renaissance Team Building @Renaissance
Communication&Proactive working 16-18/05/2018 Communication&Proactive working 16-18/05/2018
Power Of You Power Of Team 11-12/05/2018 Power Of You Power Of Team 11-12/05/2018
Unlock Your Potential 7-8/05/2018 Unlock Your Potential 7-8/05/2018
Mitsubishi Team Building 24-25/03/2018 Mitsubishi Team Building 24-25/03/2018
KAIZEN 9/03/2018 KAIZEN 9/03/2018
TTS Team Building 23/03/2018 TTS Team Building 23/03/2018
Mikuni Team Building 7-8/04/2018 Mikuni Team Building 7-8/04/2018
M.R.I Team Building 21/04/2018 M.R.I Team Building 21/04/2018
LET'S FLIP IT.CMC Team Building 20/04/2018 LET'S FLIP IT.CMC Team Building 20/04/2018
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 10/02/2018 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 10/02/2018
การสื่อสารและการประสานงาน 09/03/2018 การสื่อสารและการประสานงาน 09/03/2018
Essilor Team Building 8/03/2018 Essilor Team Building 8/03/2018
KTB Team Building 2-4/03/2018 KTB Team Building 2-4/03/2018
การสื่อสารและการประสานงาน 22/02/2018 การสื่อสารและการประสานงาน 22/02/2018
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย Team Building 3-4/02/2018 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย Team Building 3-4/02/2018
โครงการพัฒนาบุคลากร 22-24/02/2018 โครงการพัฒนาบุคลากร 22-24/02/2018
TAK Team Building 17-19/02/2018 TAK Team Building 17-19/02/2018
Advance Excel 16-17/02/2018 Advance Excel 16-17/02/2018
Amazing Race (Pure Storage) 19/01/2018 Amazing Race (Pure Storage) 19/01/2018
Amazing Race (Essilor) 17/01/2018 Amazing Race (Essilor) 17/01/2018
หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการประสานการทำงานเชิงรุก (Problem Solving & Proactive Working) หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการประสานการทำงานเชิงรุก (Problem Solving & Proactive Working)
การพัฒนาทีมงาน ของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 19/12/2017 การพัฒนาทีมงาน ของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 19/12/2017
IT Call center 18/12/2017 IT Call center 18/12/2017
Train the Trainer 1,7,13/12/2017 Train the Trainer 1,7,13/12/2017
การสื่อสารและการประสานงาน 29/11/2017 การสื่อสารและการประสานงาน 29/11/2017
Positive Thinking & EQ for SMART People 26/11/2017 Positive Thinking & EQ for SMART People 26/11/2017
Pro Beauty Consultant 13-15/11/2017 Pro Beauty Consultant 13-15/11/2017
การสื่อสารและการประสานงาน 15/10/2017 การสื่อสารและการประสานงาน 15/10/2017
Role Model รุ่น 1,2,3 (3,4,11/10/2017) Role Model รุ่น 1,2,3 (3,4,11/10/2017)
เทคนิคการประชุมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 27/09/2017 เทคนิคการประชุมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 27/09/2017
Advance Excel for work 24/09/2017 Advance Excel for work 24/09/2017
Managerial Skill for managers 21-21/09/2017 Managerial Skill for managers 21-21/09/2017
Excel Intermediate 31/08/2017 Excel Intermediate 31/08/2017
Professional Presentation Skills การนำเสนออย่างมืออาชีพ 14/9/2017 Professional Presentation Skills การนำเสนออย่างมืออาชีพ 14/9/2017
นักบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ 6-15/09/2017 นักบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ 6-15/09/2017
Holistic healthcare,Stress management,Office syndrome 4-6/09/2017 Holistic healthcare,Stress management,Office syndrome 4-6/09/2017
ถอดหน้ากาก CFO รุ่นที่4 Team Building (SET) 09/09/2017 ถอดหน้ากาก CFO รุ่นที่4 Team Building (SET) 09/09/2017
Team Building (Wall Street English) 01/09/2017 Team Building (Wall Street English) 01/09/2017
GOOD TO GREAT 25/08/2017 GOOD TO GREAT 25/08/2017
How to present & Service to impress customer 19-20/08/2017 How to present & Service to impress customer 19-20/08/2017
โครงการพัฒนาล่าม การนำเสนอและการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ 19/08/2017 โครงการพัฒนาล่าม การนำเสนอและการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ 19/08/2017
Customer Orientation Training 10-11/08/2017 Customer Orientation Training 10-11/08/2017
The power of you The power of team ( Beauty Society Group) 02/08/2017 The power of you The power of team ( Beauty Society Group) 02/08/2017
Team Building (Wirtgen Group)21/07/2017 Team Building (Wirtgen Group)21/07/2017
The power of you 21/07/2017 The power of you 21/07/2017
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อประสิทธิผลความสําเร็จของทีม 22/07/2017 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อประสิทธิผลความสําเร็จของทีม 22/07/2017
Team Building (สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร) ราชบุรี 15-16/07/2017 Team Building (สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร) ราชบุรี 15-16/07/2017
บุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการแบบมืออาชีพ 12/07/2017 บุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการแบบมืออาชีพ 12/07/2017
การออกแบบ KPI สำหรับองค์กร 04,06/07/2017 การออกแบบ KPI สำหรับองค์กร 04,06/07/2017
Train the Trainer 03/07/2017 Train the Trainer 03/07/2017
Leadership Revolution 01/07/2017 Leadership Revolution 01/07/2017
leadership 1/07/60 leadership 1/07/60
Organization Awareness 30/06/2017 Organization Awareness 30/06/2017
Team Building (Le Meridien)24/06/2017 Team Building (Le Meridien)24/06/2017
Organization Awareness 16/06/2017 Organization Awareness 16/06/2017
Train the Trainer 13-15/06/2017 Train the Trainer 13-15/06/2017
Advance Excel 20-21/06/2017 Advance Excel 20-21/06/2017
Leadership Revolution 09/06/2017 Leadership Revolution 09/06/2017
Time Management for Effective Work 07/06/2017 Time Management for Effective Work 07/06/2017
การสื่อสารและการประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5/6/2560 การสื่อสารและการประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5/6/2560
เราคือหนึ่งเดียว เราคือหนึ่งเดียว
Leadership Revolution 5/2560 Leadership Revolution 5/2560
Professional Presentation Skills Professional Presentation Skills
Effective Team Building 3/2560 Effective Team Building 3/2560
Strategic Thinking Strategic Thinking
Work-Life Integration Work-Life Integration
Holistic Health Care Holistic Health Care
Personality Development Personality Development
Train the Trainer (JWD) Train the Trainer (JWD)
Leadership (AIA) Leadership (AIA)
Managing Employees for Performance Managing Employees for Performance
Performance motivation Performance motivation
Effective Team Building Effective Team Building
การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น
เทคนิคการขายมุ่งสู่ความสำเร็จ เทคนิคการขายมุ่งสู่ความสำเร็จ
New Year' s Resolution New Year' s Resolution
Hr for non Hr Hr for non Hr
Happy New You (Assetwise) Happy New You (Assetwise)
Professional Trainner Professional Trainner
Stretegic planing Stretegic planing
Happy new you Happy new you
Sale skills 2 Sale skills 2
Service Excellence Service Excellence
Train the trainer Train the trainer
Team Building Rally Team Building Rally
Coaching Coaching
Sale skills Sale skills
Future of your Future of your
Coaching & Mentoring Coaching & Mentoring
Excellence Company Excellence Company
Excel for work Excel for work
การสื่อสารและการประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารและการประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Happiness Organization Happiness Organization
Leadership Mindset Program Leadership Mindset Program
Creative Strategic Thinking Creative Strategic Thinking
Leadership Revolution Leadership Revolution
Presentation & Communication skill Presentation & Communication skill
The Excellence Leadership Code The Excellence Leadership Code
Team building Indoor Team building Indoor
Advance presentation skill Advance presentation skill
Think of out box Think of out box
Smart Thinking Communication Smart Thinking Communication
Team building 17/3/2016 Team building 17/3/2016
Work Life Integration Work Life Integration
Leadership Team Building Leadership Team Building
Presentation Skills Presentation Skills
Advance Excel For Bussiness Advance Excel For Bussiness
Problem Solving & Decision Making Problem Solving & Decision Making
Key of Success Key of Success