3 เทคนิคที่ทรงพลังทำงานอย่างมีความสุข

โดย อ.สุภาพร จันทร์เพชร  อาจารย์ประจำสถาบัน Key solutions training1.         ศรัทธา

-             ศรัทธาในงานที่ทำ  จงเชื่อมั่นตัวเราเองว่า  คุณทำได้  คุณเป็นคนมีความรู้  คุณเป็นคนมีความสามารถ 

คุณเป็นคนเก่ง  คุณเป็นคนดี

-             ศรัทธาต่องานที่ทำ  จงรักในสิ่งที่  ทำในสิ่งที่รัก  และคุณจะประสบผลสำเร็จในงานที่ทำ

-            ศรัทธาต่อคนที่คุณทำงานด้วย  ข้อนี้มีความสำคัญมาก  จงศรัทธาต่อหัวหน้างาน  ศรัทธาต่อเพื่อนร่วมงาน  ศรัทธาต่อลูกน้อง  และศรัทธากับทุกคน ๆ ที่อยู่ในทีมที่คุณทำงานด้วย 

ซึ่งความศรัทธานั้นจะมาพร้อม ๆ กันกับการให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ดังคำกล่าวที่ว่า

 

ในสังคมเรานั้นต้องมีทั้งคนดีและไม่ดี

ปะปนกันไปเป็นเรื่องธรรมดา

คนไหนดีจงยกย่องสรรเสริฐ

คนไหนไม่ดีจงถอยออกห่าง

และจงให้เกียรติกับทุกคน

และจงทำดีกับทุกคน

 

2.         การเป็นผู้ให้ 

คุณควรฝึกการเป็นผู้ให้  จงรู้จักคำว่า  Give  and Take  คือ  การเป็นผู้ให้  และเป็นผู้รับที่ดี

คำว่าให้นั้นให้อะไรบ้าง 

ให้ความเมตตา 

ให้อภัย 

ให้ความช่วยเหลือ 

ให้ความรู้ 

ให้มิตรภาพที่ดี

จงจำไว้เสมอว่า  การที่เรารักและเมตตากับคนอื่นเท่ากับว่าเราเมตตาต่อตัวเราเอง

เมื่อคุณให้อะไรกับใครแล้วจงอย่าจำ  แต่ถ้าใครให้อะไรกับคุณแล้ว  จงตอบแทนบุญคุณทุกครั้งเมื่อมีโอกาส

ดังคำกล่าวที่ว่า :

ไม่ละเลยคนที่มีน้ำใจ

                                                   …ไม่ละเลยเป็นผู้ให้

                                                         …เมื่อได้ดี..

สิ่งที่กล่าวมานี้ยังสามารถนำมาใช้ได้ตลอด  และก็จะทำให้คุณมีความสุขในการทำงานได้อย่างแน่นอน

 

3.          ให้ความสำคัญกับทุกคน

คนที่อยู่ต่อหน้าคุณเค้าสำคัญที่สุดไม่ว่าเค้าจะเป็นใคร  จงรักและให้ความสำคัญกับทุกคนที่คุณพบเจอ

จงรักทุกคนไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน  เพื่อนร่วมงาน  ลูกน้อง  ลูกค้า  ก็ตาม 

ถ้าคุณคิดและทำได้เช่นนี้แน่นอนความสุขในการทำงานย่อมเกิดขึ้น

สิ่งที่สำคัญต้องสร้างรอยยิ้ม  รู้จักคำว่า

ขอโทษ  รู้จักคำว่าให้อภัย  และรู้จักคำว่า  ขอบคุณ

อย่าลืม 3 เทคนิคนี้นะค่ะ  จะทำให้คุณทำงานอย่างมีความสุขได้แน่นอนค่ะ