5 สิ่งที่ไม่ควรทำในการนำเสนองาน

การสัมมนาหรือนำเสนอผลงานต่างๆ 
แน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้เราอยากจะฟัง 
คือหัวข้อที่ในการนำเสนอและเนื้อหา ซึ่งมักจะตกม้าตายกันเยอะ 
เราจึงมีข้อแนะนำที่ไม่ควรทำ ทั้งก่อนและระหว่างการนำเสนอ 
รวมทั้งบอกวิธีป้องกันและแก้ไขมาฝากกันด้วยค่ะ

1.ไม่ควรอ่าน
อย่าอ่านตามเนื้อหาที่อยู่ใน PowerPoint 
เพราะมันไม่ต่างอะไรจากการให้อ่านฟัง
คำแนะนำ ควรศึกษาเนื้อหา สิ่งที่เราจะนำเสนอให้ดี
แล้วสรุปใจความสำคัญออกมาพูดให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายๆ แทน

2 อย่าวางใจอุปกรณ์ทั้งหลาย
ที่แม้เราจะเป็นคนเตรียมเองก็ตาม
เพราะเรามักจะเจอกับปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ของเรา

คำแนะนำ ใช้เวลากับอุปกรณ์ต่างๆ ทำการซักซ้อม
ก่อนที่จะขึ้นไปนำเสนองาน ประมาณ 10-30 นาที 
เพื่อเป็นการทดสอบเครื่อง และหากมีปัญหา
ก็ยังพอมีเวลาในการคิดแผนสำรอง3.อย่านอกเรื่องไปไกล
การหลุดจากสิ่งที่จะนำเสนอจริงๆ 
หรือพูดในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อที่ตั้งไว้ มากจนเกินไป
ก็อาจจะทำให้ผู้ฟังเบื่อเช่นกัน ทำให้รู้สึกเสียเวลาได้

คำแนะนำ Focus ถึงหัวข้อในการพูดที่ต้องการจะเน้น
พูดให้ชัดเจน ตั้งแต่การเริ่มต้นเล่าเรื่อง, 
แก่นของเรื่อง จนถึงสรุปสุดท้ายของเรื่อง ว่าเป็นอย่างไร 
จะช่วยให้คนฟังสามารถเข้าใจและเข้าถึงสิ่งที่ต้องการสื่อได้ง่ายขึ้น
รวมทั้งการคำนวณเวลาในการพูด
จะทำให้สามารถยืดหยุ่นการพูดคุย สอบถาม 
หลังการนำเสนอเสร็จได้ดีเลยทีเดียว

4.มากไป ก็ใช่ว่าจะดี!
ในบางครั้งข้อมูลของผู้พูดเองนั้น 
มีปริมาณค่อนข้างมากจนเกินไป
ทำให้ผู้ฟังไม่สามารถรับรู้และเข้าใจได้ 
ประเด็นสำคัญที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ ก็อาจถูกกลืนจมหายไปกับข้อมูลปริมาณมหาศาลนั้นๆ

คำแนะนำ ถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ ด้วยการใช้คำพูดและ
ประโยคที่สามารถอ่านเพียงครั้งเดียวแล้วเข้าใจได้โดยทันที
ดึงเอาข้อความเด็ดๆ เพียงไม่กี่คำมาบรรยาย
จะทำให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

5.มีตัวอักษรบนหน้าสไลด์ให้น้อยที่สุด
สไลด์ที่มีตัวอักษรเต็มไปหมด นอกจากอ่านยากแล้ว 
ยังลดความสนใจจากผู้ฟังอย่างมาก
ผู้ฟังบางคนก็อาจหันไปสนใจที่จะอ่านสไลด์เอง 
ทำให้ไม่ได้ฟังผู้นำเสนอ
คำแนะนำ ลดจำนวนตัวอักษร 
แต่ให้เล่าเรื่องราวหรือแทนคำต่างๆ ด้วยรูปภาพที่สื่อความหมาย
และเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการเป็นตัวช่วยสื่อ

ทั้งหมดคือ 5 ข้อ เบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะต้องทำการนำเสนอ
ลองนำไปปรับใช้กันนะคะ