3 เทคนิคบริหารเวลา สร้างคุณค่าให้ชีวิต


ชีวิตคนเราในแต่ละวันมี 24 ชั่วโมงเท่ากัน 
แต่เชื่อหรือไม่ว่าการใช้เวลาต่างกัน!

สาเหตุเพราะแต่ละคนนั้นบริหารเวลาไม่เหมือนกัน 
บางคนชอบทำงานแข่งกับเวลา
แต่บางคนนั้น เลือกที่จทำตามอารมณ์ 
ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้เห็นคุณค่าของเวลา 
เรามีการวางแผนจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ มาฝากกันค่ะ

1. จดบันทึกสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน
สำรวจตัวเองว่าในแต่ละวันคุณต้องทำอะไรบ้าง 
และจดบันทึกเป็นตารางที่ต้องทำไว้
แล้วลองทำตามที่คุณจดบันทึกไว้ให้ได้ 
หลังจากนั้นก็พิจารณาดูว่าคุณบริหารเวลายังไง
และสูญเสียเวลาไปกับอะไรมากที่สุด ค่อยๆ ปรับเวลาให้สมดุลดูนะคะ

2. วางแผนเวลาการทำงานไว้ล่วงหน้า
ในแต่ละวันเราจะต้องทำงานในระยะเวลา 7-8 ชั่วโมง 
และควรวางแผนการทำงานล่วงหน้าไว้ 
จัดลำดับความสำคัญของงานที่จะต้องทำ
ว่างานไหนสำคัญและงานไหนที่มีความยากก็ควรทำงานนั้นก่อน

3. เพิ่มเวลา
ถ้าคุณคิดว่าเวลาที่มีไม่พอสำหรับคุณ 
คุณก็ควรเพิ่มเวลาให้กับตนเอง เช่นการตื่นเร็วกว่าเดิม 
หรือมีที่พักอยู่ใกล้ที่ทำงาน เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง 
หากคุณทำงานอยู่ในจังหวัดที่การจราจรแออัด ก็ควรมีที่พักใกล้ที่ทำงาน
เดินไปได้ยิ่งดี เพราะเรื่องรถติดมักทำให้คุณสายอย่างแน่นอนที่สุด

ทั้งนี้นอกจากบริหารเวลาทำงานแล้ว 
อย่าลืมว่าชีวิตไม่ได้มีเรื่องงานที่สำคัญเพียงอย่างเดียว 
ต้องใช้เวลากับครอบครัวและมีเวลาส่วนตัวด้วย 
อย่าปล่อยให้มีงานอื่นเข้ามาแทรก 

รู้จักการปฏิเสธไม่รับงานกลับมาทำที่บ้าน 
เพื่อที่จะมีเวลาพักสมองและพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
ยิ่งคุณบริหารเวลาได้ดีเท่าไร 
ยิ่งรอบคอบ มีความตั้งใจทำงานดีขึ้น เร็วขึ้น 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ
ในหน้าที่การงานและผ่อนคลายความเครียดในชีวิตไปพร้อมกันค่ะ