ฝึกอบรมอย่างไรให้คุ้มค่า และเห็นผล


การที่บริษัทมีนโยบายให้พนักงานได้การฝึกอบรมนั้น
ต่างก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย 
ในแง่ของพนักงาน ถือเป็นโอกาสที่ดี 
ที่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง

ส่วนองค์กรหรือบริษัทเอง
ก็สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า
ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มพูนแม้ปัจจุบันจะมีกฎหมาย
ให้หน่วยงานที่ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ
โดยบริษัทเป็นผู้ออกเงินเป็นค่าอบรมให้กับพนักงาน

ฉะนั้น พนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรจะใช้โอกาสที่ได้รับ
ให้คุ้มค่ากับการลงทุนที่บริษัทเป็นผู้จ่ายไป
ซึ่ง HR เองก็ควรที่จะให้คำแนะนำดังกล่าวแก่ผู้ที่กำลังเข้ารับการฝึกอบรม

ทั้งนี้การจะทำให้การฝึกอบรมเห็นผลยิ่งขึ้น 
อาจจะมีการจ้างบริษัทฝึกอบรม เข้ามาช่วยเหลือ 
ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะ